jesteś na: Związek PodhalanHistoria
Historia Oddziału Związku Podhalan
w Ochotnicy Dolnej
 
Oddział Związku Podhalan w Ochotnicy Dolnej został założony 9 lutego 1992 roku. Obszarem jego działania jest parafia Ochotnica Dolna. W chwili założenia Oddział liczył 77 członków. W skład pierwszego zarządu zostali wybrani:
Tadeusz Gal – prezes
Stanisław Mazurek – wiceprezes
Kazimierz Konopka – wiceprezes
Rozalia Urbaniak – sekretarz
Maria Jankowska – skarbnik
Józefa Gołdyn – skarbnik
członkowie: Karolina Polczyk, Jan Brzeźny, Tadeusz Chryczyk, Bogdan Chlipała, Jan Chryczyk, Jan Jagieła.
Kapelanem Oddziału został ks. Stanisław Wojcieszak.
 
W latach 90-tych XX wieku członkowie oddziału należeli do grupy śpiewaczej przy Gminnym Ośrodku Kultury, uczestniczyli w wystawianiu „Śmigusa ochotnickiego”, „Jasełek ochotnickich” oraz w kolędowaniu. Oddział organizował coroczne „Spotkanie opłatkowe” oraz „Spotkanie święcone”, uczestniczył w uroczystościach parafialnych (odpust, dożynki, adoracje, rezurekcja) oraz dożynkach w Sanktuarium w Limanowej.
12 września 1992 r. członkowie Oddziału uczestniczyli w poświęceniu pomnika ofiar Krwawej Wigilii 23 grudnia 1944 r., którego dokonał bp Jan Styrna, a w 1993 r. w odsłonięciu w kościele parafialnym w Ochotnicy Dolnej tablicy pamiątkowej AK. 19 września 1993 r. w Limanowej Oddział wziął udział w koncercie z okazji 25-lecia Sakry Biskupiej bp Piotra Bednarczyka. 23 listopada 1994 r. członkowie byli obecni na uroczystościach z okazji 50-tej rocznicy śmierci ks. Jana Chojnackiego oraz Krwawej Wigilii, w których uczestniczył Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej – bp Józef Życiński.
 
W 1995 roku Oddział liczył 56 członków. 5 marca 1995 roku wybrano nowy Zarząd, w skład którego weszli:
Tadeusz Gal – prezes
Rozalia Urbaniak – wiceprezes
Stanisław Mazurek – wiceprezes
Maria Jankowska – sekretarz
Tadeusz Rusnak – skarbnik
członkowie: Karolina Polczyk, Maria Chlebek, Józef Jagieła, Józef Piszczek, Jan Kozielec.
7 maja 1995 roku w kościele parafialnym w Ochotnicy Dolnej miało miejsce uroczyste poświęcenie sztandaru ochotnickiego Oddziału Związku Podhalan. Poświęcenia dokonał oraz kazanie wygłosił ks. prof. Józef Tischner. Obecni byli przedstawiciele Oddziałów z sąsiednich miejscowości.
 
17 czerwca 2001 r. członkowie Oddziału Związku Podhalan w Ochotnicy Dolnej wybrali Zarząd, w skład którego weszli:
Stanisław Mazurek – prezes
Marianna Barnaś – wiceprezes, skarbnik
Rozalia Urbaniak – sekretarz
członkowie: Maria Jankowska, Tadeusz Gal, Bogdan Chlipała, Maria Chlebek, Tadeusz Chryczyk
Komisja Rewizyjna: Maria Chryczyk, Elżbieta Ziemianek, Teresa Piszczek.
4 sierpnia 2001 r. członkowie Oddziału zajęli I miejsce w konkursie degustacji regionalnych potraw podczas gminnej imprezy „Gorczańskie Kośby” . 10 sierpnia tego roku delegacja Oddziału oraz poczet sztandarowy wzięli udział w uroczystościach żałobnych śp. bp Piotra Bednarczyka w Limanowej.  7 października członkowie oddziału udali się na pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu. Uczestniczyli tam w mszy św. oraz różańcu. Odwiedzili również Sanktuarium św. Jana w Dukli oraz Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.
 
27 stycznia 2002 r. odbyło się Spotkanie Opłatkowe ochotnickiego Oddziału Związku Podhalan. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele parafialnym w Ochotnicy Dolnej, podczas której ślubowanie na sztandar złożyli nowi członkowie: Józefa Jaworska, Janina Urbaniak, Maria Lewoniec oraz Krzysztof Ligęza. Następnie członkowie Oddziału oraz goście udali się do Wiejskiego Ośrodka Kultury w Ochotnicy Dolnej, aby połamać się opłatkiem. W spotkaniu wziął udział wiceprezes Zarządu Głównego Związku Podhalan Jan Hamerski, Wójt Gminy Ochotnica Dolna Kazimierz Konopka z małżonką, Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Lewoniec oraz delegacje Oddziałów Związku Podhalan z Tylmanowej i Szczawnicy. 22 i 23 czerwca 2002 r. delegacja Oddziału uczestniczyła w XL Zjeździe Podhalan w Ludźmierzu, podczas którego wybrano nowy Zarząd Główny. Prezesem został Jan Hamerski. 29 i 30 czerwca 2002 r. odbyły się obchody 10-lecia Oddziału Związku Podhalan w Ochotnicy Dolnej. Pierwszego dnia uroczystości rozpoczęły się od tradycyjnej mszy św. przy kapliczce na Gorcu. W drugim dniu obchodów członkowie Oddziału oraz liczni goście wzięli udział w mszy św. w kościele parafialnym w Ochotnicy Dolnej, którą sprawowali ks. Stanisław Wojcieszak – proboszcz i kapelan Oddziału, oraz ks. Józef Słowik – kapelan Oddziału ze Szczawnicy. Podczas uroczystości ślubowanie na sztandar złożyli nowi członkowie: Małgorzata Kędzierska, Monika Urbaniak, Kinga Ligęza i Stanisław Leśnicki. Spod kościoła uczestnicy obchodów przemaszerowali do Wiejskiego Ośrodka Kultury w Ochotnicy Dolnej, gdzie odbyły się okolicznościowe posiady. W uroczystościach wziął udział prezes Zarządu Głównego Związku Podhalan Jan Hamerski, Wójt Gminy Kazimierz Konopka, Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Lewoniec, prof. dr hab. Władysław Kwaśniewicz oraz delegacje Oddziałów z Krościenka, Szczawnicy, Nowego Targu, Tylmanowej, Ochotnicy Górnej i Łapszy Niżnych. 28 lipca 2002 r. gospodynie z Ochotnickiego Oddziału Związku Podhalan wzięły udział w konkursie potraw regionalnych podczas gminnego festynu „Gorczańskie Kośby”. 8 sierpnia członkowie Oddziału wzięli udział w uroczystościach pogrzebowych sp. ks. Wojciecha Zygmunta, byłego proboszcza w Ochotnicy Dolnej, które odbyły się w Gołkowicach.  14 września członkowie Oddziału udali się na pielgrzymkę do Sanktuarium Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach.
 
2 lutego 2003 r. odbyło się spotkanie opłatkowe ochotnickiego Oddziału Związku Podhalan, w których wzięły udział delegacje Oddziałów z Krościenka, Szczawnicy, Tylmanowej i Ochotnicy Górnej. Spotkanie rozpoczęło się tradycyjnie mszą św. w kościele parafialnym w Ochotnicy Dolnej, a łamanie opłatkiem odbyło się w Wiejskim Ośrodku Kultury.  13 lipca 2003 r. członkowie Oddziału wzięli udział w uroczystości 75-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ochotnicy Dolnej. 20 lipca gospodynie z Oddziału zajęły I miejsce w konkursie potraw regionalnych podczas festynu gminnego „Gorczańskie Kośby”. 20 lipca członkowie Oddziału udali się na pielgrzymkę do Sanktuarium św. pustelników Świerada i Benedykta w Tropiu, Lipnicy Murowanej, Sanktuarium św. Stanisława w Szczepanowie i Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie. 30 października 2003 r. delegacja Oddziału wzięła udział w uroczystościach nadania imienia ks. prof. Jana Tischnera Szkole Podstawowej w Ochotnicy Dolnej – Skrodne. 7 grudnia delegacja Oddziału wystąpiła w Radio Alex. Podczas wystąpienia zaprezentowano dzieje Ochotnicy, działalność Oddziału oraz zaśpiewano piosenki ludowe.
 
2004 rok
25 stycznia członkowie Oddziału wzięli udział w spotkaniu opłatkowym. Jak co roku rozpoczęło się ono mszą św., a następnie uczestnicy połamali się opłatkiem i obejrzeli jasełka przygotowane przez uczniów ze Szkoły Podstawowej w Ochotnicy Dolnej – Skrodne w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Oddziałów z Niedźwiedzia, Krościenka, Tylmanowej i Ochotnicy Górnej. 18 kwietnia członkowie Oddziału wzięli udział w uroczystościach odpustowych w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach. 11 lipca odbyło się walne zebranie Oddziału, podczas odbyły się wybory zarządu. Wybrani zostali:
Stanisław Mazurek – prezes
Janina Urbaniak – wiceprezes
Rozalia Urbaniak – sekretarz
Marianna Barnaś – skarbnik, kronikarz
członkowie: Maria Lewoniec, Krystyna Leśnicka, Bożena Mikołajczyk, Marian Urbaniak
Komisja Rewizyjna: Bogdan Chlipała, Janina Jamińska, Tadeusz Chryczyk, Józef Piszczek.
18 lipca delegacja Oddziału wzięła udział w Nadzwyczajnym Zjeździe Podhalan w Ludźmierzu z okazji 100-lecia ruchu regionalnego na Podhalu oraz 85-lecia Związku Podhalan. 25 lipca gospodynie z Oddziału zajęły I miejsce w konkursie potraw regionalnych podczas festynu gminnego „Gorczańskie Kośby”. 19 września delegacja oddziału wzięła udział w uroczystościach jubileuszu 45-lecia pracy organistowskiej Stanisława Mazurka, które odbyły się w kościele parafialnym o Ochotnicy Górnej. 16 października delegacja Oddziału wzięła udział w uroczystościach nadania imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Ochotnicy Dolnej – Centrum. 23 grudnia członkowie Oddziału uczestniczyli w uroczystości 60 rocznicy Krwawej Wigilii, która odbyła się w kościele parafialnym w Ochotnicy Dolnej.
 
2005 rok
23 stycznia odbyło się Spotkanie Opłatkowe ochotnickiego Oddziału Związku Podhalan. Uczestniczyły w nim delegacje Oddziałów z Tylmanowej, Krościenka, Ochotnicy Górnej i Niedźwiedzia. Podczas spotkania ślubowanie na sztandar złożyli nowi członkowie: Halina Rusnak, Monika Leśnicka i Bożena Mikołajczyk. 16 maja członkowie Oddziału wzięli udział w wycieczce do Piwnicznej, Krynicy, Kamiannej i Banicy. 2 i 3 lipca delegacja Oddziału uczestniczyła w XLII Zjeździe Podhalan, podczas którego wybrano Zarząd Główny – prezesem pozostał Jan Hamerski. 17 lipca członkowie Oddziału wzięli udział w jubileuszu 20-lecia Orkiestry Dętej OSP w Ochotnicy Dolnej. 7 sierpnia gospodynie z Ochotnickiego Oddziału Związku Podhalan wzięły udział w konkursie potraw regionalnych podczas gminnego festynu „Gorczańskie Kośby”. 16 października członkowie Oddziału odbyli pielgrzymkę do miejsc związanych z Janem Pawłem II w Krakowie i Kalwarii Zebrzydowskiej.
 
2006 rok
29 stycznia odbyło się Spotkanie Opłatkowe ochotnickiego Oddziału Związku Podhalan. Podczas uroczystości ślubowanie na sztandar złożyli nowi członkowie: Jan Lizoń, Małgorzata Tokarczyk, Andrzej Tokarczyk i Małgorzata Leśnicka. W spotkaniu wzięły udział delegacje Oddziałów z Ochotnicy Górnej, Tylmanowej, Szczawnicy, Łącka i Niedźwiedzia. 23 lipca delegacja Oddziału wzięła udział w uroczystości 25-lecia Oddziału Związku Podhalan w Ochotnicy Górnej. 29 października członkowie Oddziału wzięli udział w uroczystościach pogrzebowych śp. ks. Leopolda Misterki, byłego proboszcza w Ochotnicy Górnej. 10 grudnia delegacja Oddziału uczestniczyła w uroczystości św. Ambrożego, patrona pszczelarzy, odbywających się w Ochotnicy Dolnej.
 
2007 rok
6 stycznia w kaplicy pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Ochotnicy Dolnej – Młynne odbyła się msza św., a następnie w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej Spotkanie Opłatkowe ochotnickiego Oddziału Związku Podhalan. W uroczystości wzięły udział delegacje Oddziałów z Ochotnicy Górnej, Tylmanowej, Nowego Targu, Szczawnicy, Krościenka, Łącka i Obidzy. 17 marca członkowie Oddziału wzięli udział w wycieczce do Oświęcimia i Wadowic. 8 lipca gospodynie z Ochotnickiego Oddziału Związku Podhalan wzięły udział w konkursie potraw regionalnych podczas gminnego festynu „Gorczańskie Kośby”. 4 sierpnia na walnym zebraniu Oddzialu wybrano nowy Zarząd:
Tadeusz Gal – prezes
Janina Urbaniak – wiceprezes
Rozalia Urbaniak – sekretarz
Marianna Barnaś – skarbnik
członkowie: Józefa Jagieła, Stanisław Leśnicki, Maria Brzeźna, Tadeusz Rusnak, Maria Jankowska.
 
2008 rok
20 stycznia odbyło się Spotkanie Opłatkowe ochotnickiego Oddziału Związku Podhalan. Udział w nim wziął Wójt Gminy Kazimierz Konopka z małżonką, Przewodnicząca Rady Gminy Józefa Ptaszek, delegacje Oddziałów z Łącka, Ochotnicy Górnej, Tylmanowej, Krościenka i Szczawnicy.
 
2009 rok
2 lutego odbyło się Spotkanie Opłatkowe Oddziału. Udział w nim wzięły delegacje Oddziałów z Ochotnicy Górnej, Tylmanowej, Nowego Targu i Szczawnicy.
 
2010 rok
W Spotkaniu Opłatkowym wzięły udział delegacje Oddziałów z sąsiednich miejscowości. Delegacja ochotnickiego Oddziału Związku Podhalan uczestniczyła w uroczystościach 25-lecia Orkiestry Dętej OSP w Ochotnicy Dolnej, 100-lecia parafii w Ochotnicy Górnej. 23 października odbyło się zebranie walne Oddziały, podczas którego odbyły się wybory Zarządu. Wybrano:
Tadeusz Gal – prezes
Marian Urbaniak – wiceprezes
Rozalia Urbaniak – sekretarz
Marianna Barnaś – skarbnik
członkowie: Józefa Jagieła, Maria Jagieła, Janina Urbaniak, Maria Chlebek, Halina Rusnak.
 
2011 rok
23 stycznia odbyło się Spotkanie Opłatkowe Oddziału, podczas którego ślubowanie złożyli nowi członkowie. W lipcu gospodynie z Oddziału przygotowały potrawy regionalne na gminny festyn „Gorczańskie Kośby”. 18 września członkowie Oddziału uczestniczyli w pielgrzymce do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach, Opactwa Benedyktynów w Tyńcu, Sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Wadowic. Członkowie ochotnickiego Oddziału Związku Podhalan przygotowali wieniec na Dożynki Małopolskie odbywające się w Kamienicy. W konkursie wieńców zdobyli nagrodę specjalną – wycieczkę do Brukseli.
 
2012 rok
29 stycznia odbyło się Spotkanie Opłatkowe Oddziału, w którym udział wzięły delegacje Oddziałów z Ochotnicy Górnej, Tylmanowej i Nowego Targu. Podczas uroczystości ślubowanie złożyli nowi członkowie: Stanisława Chrobak, Leszek Chrobak, Agata Chlipała, Jan Chlipała i Marzena Barnaś. 20 maja członkowie Oddziału wzięli udział w pielgrzymce do Zakopanego. Po drodze odwiedzili również Sromowce Niżne. 8 lipca gospodynie z Oddziału przygotowały potrawy regionalne na gminny festyn „Gorczańskie Kośby”.
Członkowie oraz poczet sztandarowy ochotnickiego Oddziału Związku Podhalan biorą udział w uroczystościach parafialnych m.in. w odpuście, mszy rezurekcyjnej, pasterce, procesji Bożego Ciała. Wyjeżdżają również na uroczystości opłatkowe Zarządu Głównego Związku Podhalan oraz Oddziałów z sąsiednich miejscowości. Jak co roku organizowane jest Spotkanie Opłatkowe, podczas którego przyjmowani są nowi członkowie Oddziału  oraz „Święcone” i okolicznościowe posiady.
 
/Utworzono na podstawie Kroniki Oddziału Związku Podhalan w Ochotnicy Dolnej/